1.- Dret d'Informació

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), li informem que la titularitat del domini de la nostra tenda virtual, https://www.janinalingerie.com (d'ara endavant el “Lloc web”), correspon a la mercantil Cicra S.A., (D'ara endavant, Cicra S.A.), amb CIF A-58508755 i amb domicili social C/Rosselló, 233. 08008 Barcelona; i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona TOM. 9165 LIIBRE 8378 Sec. 2ª FOLI 128 FULL 109997. L'Usuari podrà contactar amb Janina Lingerie a través del correu electrònic: info@janinalingerie.com L'accés i/o ús al Lloc web li atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació, des d'aquest accés i/o ús, del present Avís Legal.

2.- Recomanacions

Per favor, llegeixi detingudament i segueixi les següents recomanacions: • Utilitzi contrasenyes amb una extensió mínima de 8 caràcters, alfanumèrics i amb ús de majúscules i minúscules. • El Lloc web no està dirigit a menors de 14 anys. Per favor activi el control parental per prevenir i controlar l'accés de menors de 14 anys a Internet i informar sobre aspectes relatius a la seguretat. • Mantingui en el seu equip un programari antivirus instal·lat i degudament actualitzat, que garanteixi que el seu equip es troba lliure de programari maligne, així com d'aplicacions spyware que posin en risc la seva navegació en Internet, i en perill la informació allotjada en l'equip.

3.- Ús del Lloc web

El Lloc web pot proporcionar accés a multitud de textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions (d'ara endavant, "Continguts") pertanyents a Cicra S.A. o a tercers, als quals l'Usuari pot tenir accés. L'accés, navegació i ús del Lloc web és responsabilitat de l'Usuari. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que, si escau, sigui necessari per accedir a Continguts o serveis que presti el Lloc web. Així mateix li instem al fet que comuniqui a Janina Lingerie qualsevol fet del que tingui coneixement i suposi una conducta contrària a dret o vulneri drets de qualsevol tercer a través de les eines del Lloc web. L'Usuari s'obliga a usar els Continguts i serveis oferts a través del Lloc web de forma diligent, correcta i lícita i, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, es compromet a abstenir-se de: • Utilitzar els continguts amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la bona fe i a l'ordre públic; • Provocar danys en els sistemes físics i lògics del titular del Lloc web, dels seus proveïdors o de terceres persones • Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

4.- Processament de dades personals i finalitat del tractament

De conformitat amb l'establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara endavant, LOPD) i a la seva normativa de desenvolupament, Janina Lingerie informa a l'Usuari que faciliti les seves dades personals a través del lloc web https://www.janinalingerie.com, de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, degudament inscrit en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, creat per Janina Lingerie i sota la seva responsabilitat. Les seves dades de caràcter personal recaptats per Janina Lingerie, podran ser utilitzats per a les següents finalitats: (I) la prestació dels serveis de comerç electrònic duts a terme a través del lloc web; (II)proporcionar a l'Usuari informació que aquest hagués sol·licitat, (III) enviar informació sobre les activitats pròpies de Janina Lingerie. En concret, les seves dades personals seran utilitzats per informar-li sobre productes que puguin ser del seu interès, remetre-li newsletters i comunicacions comercials i promocionals relacionades amb els serveis de Janina Lingerie per carta, telèfon, correu electrònic, SMS/MMS, o per altres mitjans de comunicació electrònica equivalents i això a l'empara de l'establert en la LOPD, en la Llei 34/2002 d'11 de Julio, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d'ara endavant, LSSI) i en la Llei 9/2014, de 9 de maig, de Telecomunicacions (d'ara endavant, LGT).

5.- Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l'Usuari i veracitat de les dades.

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar a Janina Lingerie qualsevol modificació dels mateixos. L'Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, Janina Lingerie el dret a excloure dels serveis registrats a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de l'altres accions que procedeixin en Dret.

6.- Pràctiques no permeses

Janina Lingerie anul·larà el registre d'usuaris que: (I) incloguin o promocionin material il·lícit, immoral, obscè o nociu; (II) promocionin qualsevol tipus de discriminació; (III) Remetin "bulk” (correu massiu), “junk” (correu escombraries), comandes fraudulentes, o spam e-mail (correu no desitjat)" o "newsgroup communications" quan no hagin estat sol·licitats; (iv) incompleixin algun dret de propietat intel·lectual o industrial de terceres companyies. Així mateix, l'usuari s'obliga a abstenir-se d'utilitzar i recaptar dades a partir de llistes de distribució a les quals es pugui accedir a través de les informacions i serveis continguts en el Lloc web per a la realització d'activitats amb finalitats promocionals o publicitaris així com de remetre comunicacions comercials de qualsevol classe i a través de qualsevol suport no sol·licitats ni prèviament consentits per Janina Lingerie i/o els usuaris del Lloc web.

7.- Drets d'Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició

Li informem que Vostè pot exercir els seus drets d'Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça: info@janinalingerie.com o mitjançant carta dirigida a Janina Terés, amb domicili social en C/Rosselló 233. 08008, Barcelona. La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, domicili a l'efecte de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o passaport, i contingut concret del dret exercitat.

8.- Mesures de seguretat

https://www.janinalingerie.com manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme a la LOPD i al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD que continguin dades de caràcter personal i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'Usuari faciliti a través del Lloc web, sense perjudici d'informar-li que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables. Janina Lingerie es compromet a complir amb el deure secret i confidencialitat respecte de les dades personals continguts en el fitxer automatitzat d'acord amb la legislació aplicable.

9.- Venda, cancel·lació i devolucions

Té dret a cancel·lar la seva comanda sense haver de donar una raó abans que s'enviïn els seus productes o dins dels 14 dies posteriors al lliurament de la comanda. Quan la seva comanda comprèn enviaments de lliurament múltiple, el període de cancel·lació de 14 dies per als béns en la seva comanda comença el dia després de rebre el lliurament de l'últim enviament.

Per exercir el seu dret de cancel·lació, ha d'informar a Janina Lingerie de la seva decisió de cancel·lar enviant-nos un correu electrònic o correu postal utilitzant les dades de contacte establerts anteriorment.

La comanda pot ser cancel·lada passats els 14 dies que la llei estableix, en el cas que el producte no estigui disponible. En el cas que la comanda sigui cancel·lada Janina Lingerie es posarà en contacte amb el client i se li justificarà la raó en un termini de 24-48 hores.

En el cas que l'article estigui danyat, defectuós o incorrecte, Janina Lingerie s'assegurarà d'atendre-li i procedir a la reposició. Si el producte ha estat danyat o defectuós per raons externes a Janina Lingerie com per exemple les condicions de l'empresa d'enviaments, Janina Lingerie no es farà responsable dels danys.

10.- Lliurament de mercaderia

Janina Lingerie garanteix el temps de lliurament de l'empresa d'enviaments MRW. Les condicions de MRW són les següents

- Inclou 2 intents de lliurament. Si el destinatari està absent se li deixa un avís (sempre que l'accés hagi estat possible) amb les dades de l'oficina on podrà recollir l'enviament.

- Si el destinatari no s'ha personat en l'oficina per recollir el seu enviament o l'adreça és incorrecta o incompleta, passat un termini de 15 dies naturals l'enviament serà retornat a origen. Per tant, és recomanable que juntament amb l'adreça de destinació consti el telèfon del destinatari. 

- El trànsit a Andorra i Espanya peninsular serà de 24 h i a Gibraltar de 48 h. Els enviaments amb destinació Portugal es lliuraran en 24/48 hores (dies laborables) abans de les 20h. En el cas de les Illes Balears contacti amb la seva oficina més propera. 

Lliurament en dissabte

- Excepte excepcions (consulti amb la seva oficina MRW) tindrà un suplement de 3€ per expedició i de 6,50€ per a les poblacions a més de 25 km de l'oficina que realitza el lliurament (no existeix aquesta opció per als enviaments internacionals, Ceuta, Melilla i Gibraltar).

Product added to wishlist

iqitcookielaw - module, put here your own cookie law text